Stokkenes Es

Stokkenes Es tarotkort
Tarotkort Stokkenes Es betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis er nået til et punkt, hvor du har brug for. at få sået et ny frø til en ny begyndelse.

Herredømme

Herredømme tarotkort
Tarotkort Herredømme betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du kan beherske/mestre en situation.

Dyd

Dyd tarotkort
Tarotkort Dyd betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du skal være sand mod dig selv.

Fuldendelse

Fuldendelse tarotkort
Tarotkort Fuldendelse betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du ikke skal begynde på et nyt projekt, før du har færdiggjort det gamle projekt vedr. det, som du stiller spørgsmål om.

Stræben

Stræben tarotkort
Tarotkort Stræben betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du kan komme til at opleve indre konflikter og stress.

Sejr

Sejr tarotkort
Tarotkort Sejr betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du vil kunne opnå en sejr, der kommer alle involverede til gode, på området for dit spørgsmål.

Tapperhed

Tapperhed tarotkort
Tarotkort Tapperhed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du skal udvise mod og måske gå mod strømmen.

Hurtighed

Hurtighed tarotkort
Tarotkort Hurtighed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at der kan komme en hurtig løsning på problemer, hvis du kommunikerer.

Styrke

Styrke tarotkort
Tarotkort Styrke betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, du skal lægge mærke til dine drømme, da det er meddelelser fra dit ubevidste.

Undertrykkelse

Undertrykkelse tarotkort
Tarotkort Undertrykkelse betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du formentlig blokerer dig selv og dine ideer.

Mønternes es

Mønternes es tarotkort
Tarotkort Mønternes es betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få en tidsangivelse, i dette tilfælde er angivelsen ”indenfor et år”.

Forandring

Forandring tarotkort
Tarotkort Forandring betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at der vil komme selvgjorte vedvarende forandringer.

Arbejde

Arbejde tarotkort
Tarotkort Arbejde betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du ikke må springe over gærdet hvor det er lavest vedr. det spørgsmål, som du stiller.

Magt

Magt tarotkort
Tarotkort Magt betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du skal arbejde med ikke at være så konservativ i din indstilling.

Bekymring

Bekymring tarotkort
Tarotkort Bekymring betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at det er dig der bekymrer dig om det, som dit spørgsmål vedrører, og ikke nødvendigvis noget som giver anledning til bekymring.

Succes

Succes tarotkort
Tarotkort Succes betydning


Dette kort kommer i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du kan realisere dine ønsker på mange forskellige måder, blot du er kreativ i din tankegang.

Fiasko

Fiasko tarotkort
Tarotkort Fiasko betydning


Dette kort kommer i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du skal arbejde med ikke at være for snæversynet og stædig.

Omsorg

Omsorg tarotkort
Tarotkort Omsorg betydning


Dette kort viser sig i oplæg, når du eksempelvis har brug for at danne et godt fundament for omsorg for dig selv.

Gevinst

Gevinst tarotkort
Tarotkort Gevinst betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at jo mere du yder, jo mere vil du selv få tilbage.

Rigdom

Rigdom tarotkort
Tarotkort Rigdom betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du vil få et endnu større talent for at kommunikere, jo mere du kommunikerer.

Sværdenes es

Sværdenes es tarotkort
Tarotkort Sværdenes es betydning


Dette kort kommer i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at din uvidenhed omkring det spørgsmål, som du stiller, snart vil forsvinde.

Fred

Fred tarotkort
Tarotkort Fred betydning


Dette kort kommer i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, du kan løse konflikter og opnå enighed.

Sorg

Sorg tarotkort
Tarotkort Sorg betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du kan være mistroisk og nære mistillid til andre.

Våbenhvile

Våbenhvile tarotkort
Tarotkort Våbenhvile betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at der vil blive en midlertidig eller vedvarende løsning på de konflikter, som du tænker på. Midlertidig, hvis du forbinder våbenhvile med midlertidig, og varig, hvis du forbinder våbenhvile med varig.

Nederlag

Nederlag tarotkort
Tarotkort Nederlag betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at få at vide, at du selv kan gøre noget for ikke at tænke negative tanker.

Videnskab

Videnskab tarotkort
Tarotkort Videnskab betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du godt kan have tillid til din egen indsigt.

Nyttesløshed

Nyttesløshed tarotkort
Tarotkort Nyttesløshed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at det vil gavne dig at holde en tænkepause.

Indblanding

Indblanding tarotkort
Tarotkort Indblanding betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at der kan komme to lige gode muligheder, så det kan blive svært at vælge.

Grusomhed

Grusomhed tarotkort
Tarotkort Grusomhed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du kan få en selvdestruktiv tankegang vedr. det spørgsmål, som du stiller, og at du skal træffe en beslutning uden at pine dig selv.

Undergang

Undergang tarotkort
Tarotkort Undergang betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du selv kreerer din frygt for dårligt helbred, dårlig økonomi, og ødelagt parforhold.

Bægernes es

Bægernes es tarotkort
Tarotkort Bægernes es betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at der vil dukke en ny følelsesmæssig sti op, som du kan gå på.

Kærlighed

Kærlighed tarotkort
Tarotkort Kærlighed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du kan forvente en meget stor samhørighedsfølelse på området for det spørgsmål, som du stiller

Overflod

Overflod tarotkort
Tarotkort Overflod betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du kan opnå en dyb følelsesmæssig kommunikation med en (eller to), der står dig nær.

Luksus

Luksus tarotkort
Tarotkort Luksus betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at det er ok at være følelsesmæssig sårbar.

Skuffelse

Skuffelse tarotkort
Tarotkort Skuffelse betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du kan få følelsesmæssige problemer, der har relation til din familie (eller andre nærtstående).

Nydelse

Nydelse tarotkort
Tarotkort Nydelse betydning


Dette kort kommer i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at følelser der har glimret ved deres fravær vil vende tilbage, og det vil føles som en genfødsel.

Fordærvelse

Fordærvelse tarotkort
Tarotkort Fordærvelse betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for at vide, at du dulmer din livskraft i stedet for at bruge den.

Træghed

Træghed tarotkort
Tarotkort Træghed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis er dødhamrende træt og følelsesmæssig opbrugt.

Glæde

Glæde tarotkort
Tarotkort Glæde betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at du sagtens kan glæde dig til det, som du stiller spørgsmål om, hvis du husker på ikke at stille for store forventninger om resultatet.

Mæthed

Mæthed tarotkort
Tarotkort Mæthed betydning


Dette kort viser sig i et oplæg, når du eksempelvis har brug for, at få at vide, at kærlighed skal være basis for din handlekraft.