Har du lyst til at se hvilket personligt kort (den persontype, du er) og sjælskort kort (den mission/opgave, som du har i dette liv), kan du bede om medlemsskab på min tarot facebookside    https://www.facebook.com/groups/1272872939456181

 

 

 

 Skrevet af Annette Wolter

TAROT KAN DET BRUGES TIL NOGET?

Hvad er tarot, og kan tarot bruges i 2006, det kan du selv bedømme efter du har læst nedenstående artikel!

 

Der har eksisteret tarotkort i mange hundrede år. Det mest solgte tarotkortsæt i øjeblikket i Danmark er Thoth tarot. Disse kort er udtænkt af Aleister Crowley og malet af lady Frieda Harris i årene 1937-1941.

Disse meget smukke tarotkort indeholder et stort antal symboler, og de astrologiske symboler på kortene forener på fremragende vis tarot og astrologi.

 

Solen tarotkort

Stokkenes Prinsesse Tarotkort

kærlighed tarotkort

 

Et tarotsæt indeholder 78 forskellige kort. Den store Arkana består af 22 kort, og disse kort giver en overordnet psykologisk indsigt. Den lille Arkana består af 40 kort, og disse kort giver lektioner i hverdagslivet. Endelig er der 16 hofkort, og disse kort fortæller om vigtige personer i vort liv eller påpeger nogle vigtige egenskaber hos os selv.

 

 I de senere år er rigtig mange danskere blevet de glade ejere af et sæt tarotkort. Det Ukendtes boghandel, der importerer alle tarotkort til Danmark, oplyser at der gennem de sidste 10 år har været en stigning på ca. 45 % i salget af tarotkort.

 

Hvad kan vi anvende tarotkortene til i 2006?

En oplagt mulighed er, at anvende kortene til at trække et såkaldt dagskort. Et dagskort, som du trækker om morgenen, kan give dig et billede af, hvad dagen vil bringe, og derved kan du være på forkant med alle situationer, der opstår i løbet af en dag, på forkant med eventuelle vanskeligheder - eller du kan blive opmærksom på eventuelle positive strømninger, som du bedre kan udnytte/bruge fuldt ud, når du er på forkant med dem.

Tarotkortene kan ved hjælp af et numerologisk system give et billede af dine medfødte egenskaber. Ligeledes kan samme system give en anvisning på ”hvad din mission/opgave er i dette liv”. Hertil bruges kun de 22 kort fra den store Arkana.

Eksempel på systemet: person født den 25. februar 1971.

25/2 (2+5+0+2) = 9 der lægges til fødselsåret 1971+9= 1980

Derefter tages tværsummen af 1980 (1+9+8+0) = 18, der er tarotkortet Månen. De egenskaber, der er i tarotkortet Månen giver et billede af personens egenskaber.

Karaktestik af en person, der er født på en dato, hvor sammenlægningen giver Månen er: en person, der står på tærsklen af et nyt bevidsthedsplan, denne tærskel er nået for Månepersonen, da han/hun lige fra fødslen selv har måttet sørge for, at bringe sol ind i sit liv, da der givetvis ikke har været meget hjælp at hente fra omgivelserne, og dette arbejde giver de erfaringer, der kan føre til et nyt bevidsthedsplan.

 

Månen Tarotkort

 

Ved at lægge 18 sammen (1+8) = 9, findes kortet, der giver et billede af personens mission/opgave for dette liv. Kort 9 er Eneboeren, og derfor har personen en mission/opgave som vejleder. Personen skal udvikle denne evne som vejleder, gennem at give sig selv tid til fordybelse, og efter fordybelsen viderebringe de indsigter, der er erhvervet under fordybelsen, til andre.

 

Eneboeren Tarotkort

 

Kortene kan bruges i hverdagssituationer, hvor du vil undersøge, hvordan du får det bedste ud af en situation.

Eksempelvis kan tarotkortene spørges om: ”hvad kan jeg gøre for at få skrevet den bedst mulige bachelor-opgave”.

Der skal trækkes et kort for, hvad du kan gøre praktisk, et kort for hvilket samarbejde du kan forvente, og endeligt et kort, der viser, om du følelsesmæssigt er i stand til, at efterkomme de gode råd i de kort der ligger for praktisk og samarbejde.

 

Hvis kortet Hurtighed (8 stokke) trækkes for det praktiske område, fortæller kortet, at du kan tilgodese din bachelor-opgave ved at være så tydelig i din kommunikations- form, som overhovedet muligt, at du med andre ord ikke må glemme at redegøre for ting, der for dig, er selvfølgeligheder.

Hvis kortet Gevinst (9 mønter) trækkes for samarbejdsområdet, fortæller kortet, at du kan forvente et samarbejde fra andre (eller fra opgaven!), der er baseret på princippet

jo mere du yder – jo mere får du ud af det, helt klar tale!

Hvis kortet Fiasko (7 mønter) trækkes for det følelsesmæssige, fortæller kortet, at dit følelsesliv påvirkes af bange anelser og negative tanker, som du gør dig. Så før du har arbejdet med bange anelser og negative tanker, kan du ikke få udbytte af de positive henvisningerne, der ligger i det praktiske kort og i samarbejdskortet.

tarot trekant

 

Kortet 8 stokke sættes ud for praktisk, kortet gevinst ud for samarbejde og kortet Fiasko ud for følelsesmæssige) 

 

Kortene kan eksempelvis også bruges til:

 • Selvindsigt (hvilken indsigt mangler du for at se 100 % objektivt på dig selv).
 • Til undersøgelse af personlige kontakter (grunden til du har mødt den pågældende person).
 • Parforhold (forebyggende oplæg eller i kriser samt metoder til at få kontakt til en partner).
 • Undersøge dit helbred (enten fordi det halter eller fordi du vil forebygge).
 • Familieforhold (løsning af konflikter)
 • Samarbejde med kolleger (for at finde ressourcerne i gruppen eller for at løse problemer).
 • Til at finde Sagens kerne i et spørgsmål, der driller.
 • Til at se ud i fremtiden (oplæg på alle livsområder for det kommende år – et såkaldt årsoplæg, se på kommende opgaver, se på forskellige muligheder).
 • Undersøge reinkarnation(få viden om tidligere liv).
 • Kontakte afdøde.
 • Og meget, meget mere….

 

 

 

Hvad kan du gøre, for at få størst mulig glæde af, og gode oplevelser med dine tarotkort?

 

Du kan trække dagskort hver dag, på den måde lærer du kortene grundigt at kende. 

 

Du kan læse alle de bøger om tarot, der er til salg eller til at låne på biblioteket.

Du kan øve dig med dine venner i at lægge oplæg, da det altid er lettere at være objektiv på andres vegne end på egne vegne!                                

Du kan deltage i kurser, se annoncer i de alternative blade eller på internettet under tarotundervisning.

Det moderne menneske har mange midler til rådighed for at erhverve sig oplysning, på trods at de mange muligheder, er tarot en stadig mere anvendt kilde til at erhverve sig oplysninger. Tankevækkende?

Hvis du ikke selv har prøvet at lægge eller få lagt tarotkort, så prøv, og du vil blive betaget af den magi, som de udstråler!