Tarot - og de 12 hellige nætter

Hvad er særligt specielt ved De tolv Hellige Nætter?

At englene, der gerne vil hjælpe os, der bor på denne planet, befinder sig ganske tæt herved, og derfor kan støtte dig med at trække ”de helt rigtige kort”, som du kan bruge til hjælp for både din personlige og åndelige udvikling i det kommende år.

Hvert år natten til den 13. december begynder De tolv Hellige Nætter inden jul, og disse varer frem til natten til den 24. december (jul).

Natten til den 25. december begynder De tolv Hellige Nætter efter jul, disse varer frem til natten til 6. januar (Hellig tre Konger).

Hvis du beslutter dig for at trække kort i de to gange tolv Hellige nætter, hvordan vil det så være hensigtsmæssigt at trække kortene?

Du kan lægge dine kort parat til brug før din sengetid, (hyg gerne lidt om kortene ex. med et kønt klæde under), sammen med det gratis skema som bliver oploadet.

Jeg har undersøgt hvornår Solen går ind i de forskellige tegn i 2023, eller med andre ord, hvornår ”stjernetegnene” begynder, og har medtaget det i skemaet,

Glæd dig hver aften til at trække et kort, som kan blive til en stor hjælp for dig i de næste tolv Soltegn (stjernetegn). Lav gerne din helt egen ceremoni ud af trækningen, det er en fredfyldt optakt til en god søvn.

I De tolv Hellige nætter inden jul, trækker du hver aften et kort, der kan fortælle dig indgående om den personlige udvikling, som du bør tilgodese gennem de næste tolv Soltegn (stjernetegn) startende i Vandbærerens (Vandmandens) tegn 2023.

I De tolv Hellige nætter efter jul, trækker du hver aften et kort, der kan fortælle dig indgående om den åndelige udvikling, som du bør tilgodese gennem de næste tolv Soltegn (stjernetegn) startende i Vandbærerens (Vandmandens) tegn 2023.

Her følger nogle eksempler på, hvilket udbytte/hvilken hjælp, som du kan forvente at få ud af, at trække kort i De tolv Hellige Nætter.

Hvis du eksempelvis trækker kortet Bægrenes prinsesse om aftenen den 17. december, får du den oplysning, at den hjælp, som du kan tilføre til din personlige udvikling i Tvillingernes tegn 2023, er, at være meget opmærksom på, hvordan forvalter dine følelser, idet kortet Bægrenes prinsesse generelt fortæller, at du skal være opmærksom på, at det er hensigtsmæssigt at beskytte sine følelser overfor mennesker/anliggender, der kan eller vil forstyrre eller true dem.

Anvender du denne viden i Tvillingernes tegn 2023, vil du tilføre din personlige udvikling en stor portion styrke.

Hvis du eksempelvis trækker kortet 2 mønter/Forandring om aftenen den 31. december, får du den oplysning, at den hjælp, som du kan tilføre til din åndelige udvikling i Løvens tegn 2023, er, at være meget opmærksom på, at du selv kan gøre en stor forskel for din fremtid, når det gælder den åndelige kontakt til ”bestyrelsen på 1. sal”. Du vil nemlig i Løvens tegn 2023, kunne etablere en så solid kontakt, når du er opmærksom herpå, at den vil vare ved ud i al din fremtid.

Hvad hvis du glemmer at trække et kort inden du går i seng?
Så er det i orden, at du trækker det, når du står op om morgenen, og hvis du helt glemmer at trække et kort enten aften eller morgenen efter, betyder det, at du i det tilhørende tegn for den manglende korttrækning ikke har oplysninger om, hvad der vil gavne din personlige eller åndelige udvikling, men det betyder ikke, at du dermed skal holde op med at trække for resten af perioden, det kan du godt fortsætte med, selvom du skulle glemme det en aften eller to.

Jo flere kort, som du får trukket, jo flere oplysninger om mulighederne for personlig og åndelig udvikling, har du til rådighed for de kommende tolv tegn.

Men du glemmer det formentlig ikke, for du vil givetvis blive rigtig glad for den engle-hjælp, som du kan mærke, at du får til trækningen af kortene, og for den viden som du derefter får til rådighed i de kommende tolv tegn.

Jeg håber, at du med disse oplysninger har fået lyst til at kaste dig ud i ”projekt tarot og De tolv Hellige Nætter”

Hent skemaet her.