Tarotkort bruges af det moderne menneske til at afdække mange af dagens spørgsmål og udfordringer. Tarotkort har eksisteret i mange hundrede år i talrige udgaver. Jeg anvender Aleister Crowleys tarotkort, som blev tegnet af kunstneren Frida Harris i årene 1937-1941. Crowleys kort har også en korrespondance til astrologien, idet de alle refererer til planeterne og Soltegnene (= stjernetegnene).

Et sæt tarotkort består af 78 kort, nemlig 22 store Arkana kort, 16 hofkort og 40 kort fra den lille Arkana. Den store Arkana giver en overordnet indsigt, hofkortene henviser til vigtige personer i vort liv eller til vigtige egenskaber hos os selv, den lille Arkana „giver lektioner i hverdagslivet“.

Tarotkort har mange dybder, idet de kan bruges til helt konkrete spørgsmål, som: „hvad kan jeg gøre for at tilgodese mit helbred“, „hvad kan jeg gøre for at møde den optimale partner“, „hvad kan jeg gøre for at gøre mit arbejdsliv mere interessant“ samt utallig andre konkrete spørgsmål. Derudover kan kortene anvendes til at undersøge f.eks., hvorfor du skulle møde en bestemt person, hvordan du tackler en længerevarende opgave, hvordan du slipper af med gamle uhensigtsmæssige mønstre etc. Kortene kan også anvendes til at se ud i fremtiden, ved at lægge et dags-, uge- , måneds- eller årsoplæg.

Tarotkortene er velegnede til at vejlede dig med dit helbred, kærlighedsliv, familieliv, arbejdsliv, studie, selvudvikling. Kontakt til f.eks. spirituelle guider, sjælevenner og afdøde kan tarotkortene også anvendes til. Dog kræver disse oplæg et grundigt kendskab til tarotkortenes betydning. De lidt mere erfarne tarot-læggere kan anvende kortene til bl.a.:

- undersøge relationer, både de nuværende og tidligere
- undersøge forskellige måder at komme videre på i et længere forløb
- undersøge gamle mønstres indflydelse på dit nuværende liv.
- undersøge de potentialer/udfordringer, som du er født med.

At komme i gang
Hvordan kommer du så i gang med denne spændende verden, det er at lægge tarotkort? Først skal du købe et sæt tarotkort, som kan købes hos alle boghandlere (de bestiller gerne hjem for dig). Du kan bl.a. se de mange varianter på www.detukendtes.dk.

Det er en god idé at trække et kort hver dag, det såkaldte dagskort, så du lærer kortenes betydning for din hverdag at kende. Du kan selv studere ved at købe bøger eller gå på biblioteket. Jo mere du læser, jo klogere bliver du! Du kan også gå til undervisning i tarot. På internettet bruger du blot søgeordet „tarotundervisning“. Og læg kort sammen med dine venner, så tit du kan. Øvelse gør mester!

Et oplæg
Redaktør Helen Lysbirk og jeg har anvendt tarotkortene til, at Helen kunne få afklaret nogle spørgsmål om LYS-strejfet. Efter at have talt lidt frem og tilbage kom vi frem til, at hun havde brug for at stille tarotkortene følgende spørgsmål:
„Hvilke tiltag kan jeg, Helen, foretage mig for at få et større økonomisk overskud af bladet LYS-strejfet?“ Det var indbygget i spørgsmålet, at ønsket om et større økonomisk overskud var for at gavne bladet og ikke for gøre Helen rig. Helen tænkte på spørgsmålet, bredte kortene ud og trak 5 kort på følgende temaer:

1. Hvad kan jeg praktisk gøre?
2. Hvilke kreative muligheder er der?
3. Hvilke skjulte muligheder er der?
4. Hvordan mit ønske ser ud i forhold til konkurrence med andre blade?
5. Hvad kan jeg gøre i forhold til videreuddannelse og kurser?

kunst tarot 1. Kunst/Mådehold
Rent praktisk skal Helen anvende samme tankegang, som de gamle alkymister, der troede på;, at man kunne lave guld. Hun skal altså tro på, at der er „guld“ at hente til LYS-strejfet, og når hun får vendt sin tankegang til at tro på, at det kan lade sig gøre at finde dette „guld“, kan økonomien foretage et kvantespring. En negativ tankegang har et skær af selvopfyldende profeti. Derfor er det yderst vigtigt at tro på illusionen (det, man ikke kan se), eller med andre ord tro på, at „guldet“ ligger der og kan hentes frem. Hun skal til dette arbejde bruge både sine feminine sider og sin maskuline handlekraft.


fortune.jpg 2. Skæbnehjulet
På det kreative felt, kan Helen trække på nogle tidligere kreative mønstre, som hun har udfoldet, og på min forespørgsel om hendes nuværende kreative stade, fortæller Helen, at det praktiske arbejde med LYS-strejfet i de senere år har taget så meget tid, at hun har haft svært ved at finde tid til at udfolde sine kreative talenter. For at finde de kreative muligheder frem igen, kan Helen læse gamle numre af LYS-strejfet, for at glæde sig over og formentlig komme tilbage til sin fordums kreative tankegang.

Den kreative proces kan også bestå i at finde tidligere artikler eller andet frem til gentryk, idet der med tiden er kommet mange nye læsere til, der kan have glæde af disse artikler. Ved gennemlæsning af gamle LYS-strejfet kan Helen muligvis også „falde over“ andre kreative løsninger på økonomiske tiltag. I Skæbnehjulet ligger også en henvisning til at realisere sig selv, og det er højst tænkeligt, at en realisering af Helens kreative evner, kan komme LYS-strejfet økonomisk til gode.


hierophant tarot 3. Ypperstepræsten


Kortet for de skjulte muligheder Ypperstepræsten, fik os til at smile - og endda smile lykkeligt - for det var lysbæreren, der her viste sig, hvilket må siges at passe meget fint til LYS-strejfet!.

Jeg fortalte, at Ypperstepræsten er „den, der skyder bevidsthedens lys ind i uvidenhedens mørke“ (se pegefinger og langemand på hans venstre hånd!), hvilket i hverdagssprog kan oversættes til: den, der oplyser andre om det, som de er uvidende om, og det er jo netop LYS-strejfets intention. Ypperstepræsten symboliserer også den høje etik, hvilket passer godt sammen med redaktionens syn på frembringelse af bladet.

At dette kort, der lå for de skjulte muligheder, fortæller om det mest åbenbare, kan sagtens skjule sig for en person (Helen), når presserende anliggender fjerner tankerne fra det oprindelige formål.

Derfor er det godt at få Helens tankegang vendt igen, så hun kan udbryde: „jamen, det fortæller mig, at det er det rigtige jeg gør, at jeg har en mission med LYS-strejfet, og at jeg skal blive ved“. Når arbejdsglæden er til stede, er det alt andet lige, lettere at tjene penge!

moon.jpg4. Månen


I forhold til konkurrence med andre blade, kan Helen have lidt svært ved at bedømme, om det er det rigtige, som hun gør. Her bør hun lytte til de gode råd, der bliver hende tilbudt. Når Månen kommer i et oplæg, er det altid personen selv, der må gøre „arbejdet“, så det er altså Helen „der konkurrerer med de andre blade“, men hun skal lytte til gode råd. Det vil kunne bedre bladets økonomi.Knight tarot5. Stokkenes konge


I forbindelse med uddannelse eller kurser spurgte jeg, om Helen kendte én, der kunne undervise hende, så der kunne fjernes nogle forhindringer, der hæmmer hende i det daglige arbejde i form af manglende viden? Helen svarede ja, i hvert fald til noget af det. Til andet måtte hun på kursus for at blive dygtigere.

Så jeg anbefalede hende at kontakte omtalte person, der kan hjælpe hende med at lære nye programmer (rationalisere), så hun kan bruge sin tid mere effektivt, læs: til at tjene penge. Det ville også blive muligt at følge andre kurser.Tillægsspørgsmål
Da jeg var blevet sat ind i det kæmpearbejde, som Helen yder i forbindelse med udgivelse af LYS-strejfet, foreslog jeg endnu et oplæg:

Hvad kan jeg (Helen) gøre for at opnå en aflastning i forhold til arbejde med LYS-strejfet?
Helen trak følgende kort:
1. praktisk = 6 mønter/succes
2. samarbejde = 10 mønter/rigdom
3. Følelsesmæssigt = 9 bægre/glæde

Helen kan rent praktisk gøre brug af de potentialer til personlig aflastning, som hendes omgivelser har. Hun skal opliste mulige hjælpere, og finde ud af hvem, der besidder disse egenskaber, og derefter bede om hjælpen. Da alle 6’er kort er belønningskort, kan hun regne med hjælpen! Hvis Helen beder om hjælp kan hun forvente et godt samarbejde, idet 10 mønter fortæller, at personer, der arbejder med deres talenter, vil få endnu flere talenter, så der vil være gevinst for alle i samarbejdet. På det følelsesmæssige felt ses, om Helen er i stand til at bede om den hjælp, som hun har behov, og det virker, som hun er i stand dertil. Hun skal blot hun være realistisk og ikke forventer mere, end hun „kan tillade sig“ at forvente. Hvis Helen bliver aflastet, vil hendes følelsesmæssige glæde kunne anvendes til at forbedre LYS-strejfet, både indholdsmæssigt og økonomisk.

Annette Wolter tarot

Annette Wolter er astrolog og tarotlægger, og har undervist siden 1992. Hendes interesse er at videregive tarot på en praktisk og let anvendelig måde, og hun har derfor i maj 2006 udgivet bogen „Tarotoplæg - en guide til selvudvikling“.
Bogen indeholder 57 forskellige oplæg, der kan anvendes af både uerfarne som af øvede tarotlæggere.
Annette træffes på tlf. 38 74 70 82

Skrevet af Annette Wolter

Lysstrejfet (4/2006)

 

mønternes dronning tarot